Galleri

Filmen «Sankeren»  – Foto: Bente Fivelstad, Julie Husa, Ventum studio og David Rui Nielsen
Opphavsperson: Inge Aasgaard.  Med tillatelse til å vise filmen på Sankeren sin webside. 

Fra Bergens Tidende:

bt oppslag 2018

https://www.bt.no/btmagasinet/i/Xw6vAr/Lareren-Jostein-var-dorgende-lei-jobben-Na-skal-han-overleve-som-sanker